Program - IX Forum Dyrektorów HR

9. Forum Dyrektorów HR 2020

Na kłopoty HR... Departament do zadań specjalnych w nowej rzeczywistości.

13-14 października 2020 , Online Edition
Zgłoś udział

Program

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA 9:00-12:00

Przywitanie uczestników i zapoznanie z platformą online

HR SPECIAL FORCES! DOPASUJ SIĘ DO OCZEKIWAŃ BIZNESU

OPENING KEYNOTE REMARKS: Rola HR w transformacji - kluczowe wymagania dotyczące ludzi, procesów i technologii, niezbędne do produktywności firmy

Lidia Ołowska Lidia Ołowska, HR Director, POLPHARMA BIOLOGIC

 • Organizacje i przywództwo
 • Nowe kompetencje w HR
 • Rola HR w transformacji organizacji
STRATEGIC DIALOGUE: Priorytety działu HR w czasie kryzysu. Jak szybko i zwinnie zmienić zasady zarządzania kadrami, komunikować zmiany a jednocześnie utrzymać zaangażowanie, efektywność i motywację

Anna Wardecka Anna Wardecka, Dyrektor Biura Dyrektor ds. Wynagrodzeń, PZU

Rafał Tyburcy Rafał Tyburcy, Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, PZU

MINDSET: HR jako partner w zmianie. Jak przekuć kryzys na szansę? Skuteczna komunikacja zmian w procesie restrukturyzacji. Definiowanie luk kompetencyjnych i partnerowanie biznesowi w procesie zmian strukturalnych i personalnych

Alina Smolarek Alina Smolarek, Dyrektor Personalny, Centrum Medyczne ENEL-MED

Blisko w dystansie, nowe modele pracy w dziale HR - realizowane przez system TRIVA HRM

Anna Gwiżdż Anna Gwiżdż, Konsultant, TRIVA HRM

Zakończenie sesji przedpołudniowej

SESJA POPOŁUDNIOWA 13:30-16:00

Przywitanie uczestników sesji popołudniowej

KOMUNIKACJA I LEADERSHIP – WZMOCNIJ PRZYWÓDZTWO I ZDOBĄDZ ZAUFANIE PRACOWNIKÓW W NOWEJ NORMALNOŚCI

SOLUTION: Lider w czasie kryzysu, czyli jak podejmować mądre decyzje, wykazać się empatią, pielęgnować i budować relacje biznesowe, aby nie stracić autorytetu, na który pracowało się latami. Jak sprawić, by kryzys stał się pretekstem do umocnienia pozycji lidera.

Anna Sarnacka-Smith Anna Sarnacka-Smith, HR Consultant, Certified DISC D3 Consultant, Trener Biznesu

 • Kryzys to nie jest pretekst do umocnienia pozycji lidera, to sprawdzian poziomu dotychczasowego przywództwa
 • Zarządzanie w kryzysie to nie oczekiwanie od pracowników (zachowań/postawy), to zarządzania swoimi oczekiwaniami – od czego zacząć i jak to wdrażać na co dzień?
 • W trudnych sytuacjach nie jest prosto znaleźć porozumienie między różnymi potrzebami pracowników vs potrzebami organizacji, ale ten który jest liderem, wie, jak zespół pobudzić do jeszcze większego zaangażowania na rzecz wspólnego celu
 • Kryzys to najlepszy moment na wypracowanie strategii współpracy – by żaden kolejny kryzys nie niósł dezorganizacji a wniósł mobilizację do działania
PROVEN APPROACH: Zarządzanie w kryzysie czy kryzys zarządzania - dlaczego pandemia (nie)zmienia zarządzania doświadczeniami pracowników?

Patryk Link Patryk Link, Recruitment & Development Director, NEUCA

 • Rozwój liderów w NEUCA – kierunki, narzędzia, założenia
 • Zarządzanie mapą doświadczeń pracownika
 • Co o zarządzaniu i liderach powiedziała nam pandemia? Co ma znaczenie?
SENSITIVE ISSUE: Komunikacja pracodawca – pracownik – jak wspierać liderów w rozmowach także tych trudnych z podwładnymi, wspólnie rozwiązywać problemy i szukać najlepszych rozwiązań problemów

Teresa Sielawa Teresa Sielawa, Dyrektor Zasobów Ludzkich, NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND

 • Przygotowanie Managerów do prowadzenia rozmów po COVID-19 – model 1:1
 • Wsparcie Managerów poprzez warsztaty Mental Toughness
 • Aktywizacja zawodowa pracowników podczas Covid
 • Wsparcie psychologiczne dla Pracowników – rozwiązania
HIDDEN POTENTIAL: Feedback od pracownika do zarządu – jak HR może pomóc w przekazywaniu informacji zwrotnej, aby dostosować i sprostać zmieniającym się potrzebom podwładnych

Bożena Soberka Bożena Soberka, Head of HR, BRITISH AMERICAN TOBACCO

 • „Feedback upwards” – dlaczego jest ważny i jak o niego prosić, żeby pracownicy chcieli go udzielać
 • Różne narzędzia, formy i role feedbacku od pracowników – praktyczne przykłady z BAT
 • Jak dostosować podejście w ramach „nowej normalności” – jeszcze większa rola feedbacku od pracowników w momencie kryzysu / zmiany / ograniczonych kontaktów w związku z pracą zdalną
Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia Forum

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA 9:00-12:30

Przywitanie uczestników

PRACOWNIK, ORGANIZACJA, KULTURA PRACY – WYBIERZ WŁAŚCIWE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁANIA DLA ORGANIZACJI

ALL STAR PANEL DISCUSSION: Wyzwanie dekady – HR vs. kryzys determinujący gwałtowne tempo zmian w firmach – w poszukiwaniu najlepszych sposobów na osiągnięcie trwałych efektów
 • Koniec ery rynku pracownika?
 • Zmiana oczekiwań biznesu i jak im sprostać
 • HR transformacja! - zmiana organizacji pracy w dobie światowego kryzysu
KEY VALUE: Zaufanie to podstawa! Budowa zaufania pracowników – praktyczna rola HR w tworzeniu relacji partnerskiej

Kalina Kordalska Kalina Kordalska, Dyrektor Działu Relacji Pracowniczych, KAUFLAND POLSKA MARKETY

 • Jak budujemy zaufanie pracowników w firmie Kaufland?
 • Na co zwrócić uwagę podczas budowania kultury zaufania?
 • Budowanie zaufania jako aspekt troski o dobrostan pracowników
SOLUTION: Kultura organizacyjna jako czynnik rozwijający i wzmacniający strategię marki pracodawcy

Anna Glib Anna Glib, Dyrektor ds. Personalnych, DHL GLOBAL FORWARDING

 • Czy kultura musi kosztować
 • Co warto a co się opłaca, czyli jak dobrze gospodarować zasobami
 • Jedna szeroka droga czy wiele wąskich ścieżek, czyli nasza oferta czy Wasze potrzeby
NEW IDEA: Pułapki długowieczności, czyli niezbędne elementy satysfakcjonującego lifelong working

Paulina Rutkowska Paulina Rutkowska, Dyrektor HR, mBANK

 • Nieuchronna zmiana modelu życia – co nas może zaskoczyć?
 • Jedyną stałą życia zawodowego jest adaptowalność, zmiana i przekwalifikowanie
 • Praca jako źródło energii i szczęścia – to możliwe!
RIGHT APPROACH: Wsparcie indywidualnej ścieżki kariery, jako jasny sygnał, że pracownik w firmie stanowi najwyższą wartość

Szymon Mołda Szymon Mołda, Dyrektor HR, DECATHLON POLSKA

 • Rozwój jako fundament kultury organizacyjnej
 • Środowisko rozwoju pracownika
 • Klasyczne i transformacyjne ścieżki kariery
Zakończenie sesji przedpołudniowej

SESJA POPOŁUDNIOWA 13:30-15:00

WYNAGRODZENIA, DANE I ZARZĄDZANIE WYNIKAMI PRACY STWÓRZ ELASTYCZNE I ATRAKCYJNE ROZWIĄZANIA ANGAŻUJĄC WSZYSTKICH

SOLUTION: TOTAL REWARDS W ING BANKU ŚLASKIM – jak właściwe komunikować pracownikom informacje o wachlarzu wynagrodzeń, nie tylko o pensji, benefitach, ale także o elementach wpływających na styl i jakość pracy, rozwój kariery, zdrowie oraz życie osobiste pracowników

Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi Aleksandra Gąsiorowska-Mahmoudi, Area Lead Centre of Expertise HR, P&R Head of the P&R Poland, ING BANK ŚLĄSKI

 • Czym jest Total Rewards (TR) i jakie są główne korzyści z punktu widzenia różnych grup interesariuszy
 • Wdrożenie TR w ING Banku - praktyczne wskazówki
 • Co roku doskonalsi – wyciągnięte lekcje, efekty, dalsze plany rozwoju
DATA POTENTIAL: Dane jako „strategiczny doradca ” – jak wykorzystać dane i analizy aby zidentyfikować braki kadrowe i kompetencyjne oraz ustalić priorytety rozwoju dla przyszłych potrzeb biznesowych

Katarzyna Tomczyk Katarzyna Tomczyk, HR Director Groupon Poland & Global Operations, GROUPON

System wspierający controlling personalny – szybkość i elastyczność działania w nowej rzeczywistości

Radosław Kozieja Radosław Kozieja, Prezes zarządu, Codec Polska

 • budżetowanie wynagrodzeń
 • planowanie i budżetowanie kosztów personalnych
 • planowanie zmian wynagrodzeń, generowanie alternatywnych scenariuszy i analiza ich wpływu na firmę
SOLUTION: Twój Rok Korzyści czyli Total Reward Statement w PKN ORLEN. W jaki sposób efektywnie pokazywać pracownikom finansową wartość elementów wynagrodzenia

Wioletta Kandziak Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr, PKN ORLEN

 • Inicjatywa Total Reward Statement (TRS) – co nas wyróżnia spośród innych programów na rynku
 • Twój Rok Korzyści – sztuka skutecznego dotarcia do świadomości pracowników
 • Zmiana pokoleniowa na rynku pracy, konieczność transparentności wynagrodzenia i inne wyzwania, którymi mierzymy już teraz
Podsumowanie i zakończenie Forum

PARTNERZY